Image

Azotlu Sıvı Organomineral Gübremiz üç farklı azot içeriğine sahiptir. % 19 organik madde % 5 amonyum azotu, % 5 nitrat azotu, %15 Üre azotu, maksimum klor %0,5 içermektedir. Gübremizin üretim pH’sı 5,5-7,5 arasındadır. 

Bioplazma N gübresi uygulama yapılan tarım alanlarında toprak organik maddesinin artırması nedeni ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olumlu etkileri gözlemlenmiştir. 

Gübremizin toprağın fiziksel özelliklerine etkisi:  

 • Toprağın fiziksel yapısını iyileştirir.
 • Toprakta küçük parçacıkların yapısal anlamda birleşmesine yardımcı olarak suyun yüzeyden akıp gitmesine engel olarak toprakta tutunmasını kolaylaştırır. 
 • Toprağın renginin koyulaşmasını sağlayarak güneş enerjisinin daha fazla emilmesine yardımcı olur bu durum toprağın erken tava gelmesine yardımcı olur. 
 • Toprağın gevşekliğini artırarak toprağın havalanma koşullarını iyileştirir.
 • Ağır killi ve çok kumlu toraklarda toprakta toprağın strüktürel yapısının iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Bitki kök gelişimini tetikler.
 • Fide şaşırtma zamanı bitkilerde oluşacak sitresin azaltılmasında köklendiriçi olarak kullanılır. 
 • Bitkilerde su sitresi nedeni ile oluşacak olan bitki ölümlerinin azalmasına katkı sağlar 

Gübremizin toprağın kimyasal özelliklerine etkisi: 

 • Kök bölgesinde toprak pH’sını düzenler 
 • Bitki besin elementlerinin kök belgesinde daha rahat ve kolay bir şekilde alınmasına katkı sağlar.
 • Aşırı yüksek pH’larda metal iyonlar gibi iz elementlerinin topraktan kolay alınmasına yardımcı olur.
 • Toprak için verimliliğin artırılmasına etki eden organik madde ve minerallerin kök bölgesinde miktarının artmasına katkı sağlar.
 • Katyon değişim kapasitesini artırarak toprak yüzen den bitkinin kök bölgesinden besin elementlerinin geçişini hızlandırır.
 • Bitki gelişimi için önem arz eden azot, fosfor ve potasyum gibi besin elementlerinin alınabilirliğini artırarak bu besin elementlerinin başka elementlerle bileşik yaparak alınamaz forma geçmesini engeller. 
 • Aşırı gübre ve pestisit kullanımının toprakta toksit etki yapması sonucu oluşabilecek toprak kirliliğinin engellenmesinde toprak düzenleyici olarak kullanılır.
 • Taban suyu ve tuz oranı yüksek olan çorak arazilerin ıslah edilemesin de olumlu etkileri vardır. 
 • Bitkilerde besin elementi noksanlığı ve aşırı besin elementi uygulamalarından doğacak yaprak klorozlarının engellenmesinde kullanılır.

Gübremizin toprağın biyolojik özelliklerine etkisi:

 • Bitki enzim aktivasyonun artırır.
 • Biyolojik süreçte katalizör görevi yapar
 • Toprağin makro ve mikro canlı varlığını artırarak toprak verimliliğini giderek artmasına katkı sağlar.
 • Bitki kök bölgesinde kök gelişimini artıracak ortamın oluşturulmasına olumlu katkı sağlar 
 • Bitki kök hücrelerinin geçirgenliğini artırarak bitkilerin topraktan daha fazla besin almasına katkı sağlar
 • Bitkilerde klorofil, şeker ve aminoasit oluşumunu teşvik eder vitamin ve mineral muhteviyatının artışına katkı sağlayarak bitkilerin raf ömrünün artmasına katkı sağlar.

Gübremizin bitki gelişimi üzerine etkisi:

 • Bitki kök gelişimini hızlandırır.
 • Bitkilerin tüm yaşam sistemlerinin gelişiminde etkilidir.
 • Bitkilerde protein oluşumunu hızlandırır. 
 • Bitkilerin yeşil rengini koyulaştırılmasında katkı sağlayarak dal budak oluşumunu hızlandırır.
 • Bitkilerde klorofil oluşumunu hızlandırarak fotosentezin daha iyi yapılmasına katkı sağlar 
 • Tahıllarda dane oluşumunu artırır.
 • Bitki özsuyunun miktarını artırır.