Image

Bitkisel ve hayvansal menşeli aminoasit içeren sıvı organik gübremiz %36 oranında organik madde, %14 organik karbon,%3 organik azot, %1 P2O5fosfor, %3 suda çözünebilir K2O, %6 serbest aminoasit içermektedir. Gübremizin üretim pH’sı 6.5-8.5 arasındadır.

Aminofert gübresi uygulama yapılan tarım alanlarında toprak organik maddesinin artırması nedeni ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olumlu etkileri gözlemlenmiştir. 

Gübremizin toprağın fiziksel özelliklerine etkisi:  

 • Toprağın fiziksel yapısını iyileştirir.
 • Toprakta küçük parçacıkların yapısal anlamda birleşmesine yardımcı olarak suyun yüzeyden akıp gitmesine engel olarak toprakta tutunmasını kolaylaştırır. 
 • Toprağın renginin koyulaşmasını sağlayarak güneş enerjisinin daha fazla emilmesine yardımcı olur bu durum toprağın erken tava gelmesine yardımcı olur. 
 • Toprağın gevşekliğini artırarak toprağın havalanma koşullarını iyileştirir.
 • Ağır killi ve çok kumlu toraklarda toprakta toprağın strüktürel yapısının iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Bitki kök gelişimini tetikler.
 • Fide şaşırtma zamanı bitkilerde oluşacak sitresin azaltılmasında köklendiriçi olarak kullanılır. 
 • Bitkilerde su sitresi nedeni ile oluşacak olan bitki ölümlerinin azalmasına katkı sağlar 

Gübremizin toprağın kimyasal özelliklerine etkisi: 

 • Kök bölgesinde toprak pH’sını düzenler 
 • Bitki besin elementlerinin kök belgesinde daha rahat ve kolay bir şekilde alınmasına katkı sağlar.
 • Aşırı yüksek pH’larda metal iyonlar gibi iz elementlerinin topraktan kolay alınmasına yardımcı olur.
 • Toprak için verimliliğin artırılmasına etki eden organik madde ve minerallerin kök bölgesinde miktarının artmasına katkı sağlar.
 • Katyon değişim kapasitesini artırarak toprak yüzen den bitkinin kök bölgesinden besin elementlerinin geçişini hızlandırır.
 • Bitki gelişimi için önem arz eden azot, fosfor ve potasyum gibi besin elementlerinin alınabilirliğini artırarak bu besin elementlerinin başka elementlerle bileşik yaparak alınamaz forma geçmesini engeller. 
 • Aşırı gübre ve pestisit kullanımının toprakta toksit etki yapması sonucu oluşabilecek toprak kirliliğinin engellenmesinde toprak düzenleyici olarak kullanılır.
 • Taban suyu ve tuz oranı yüksek olan çorak arazilerin ıslah edilemesin de olumlu etkileri vardır. 
 • Bitkilerde besin elementi noksanlığı ve aşırı besin elementi uygulamalarından doğacak yaprak klorozlarının engellenmesinde kullanılır.

Gübremizin toprağın biyolojik özelliklerine etkisi;

 • Bitki enzim aktivasyonun artırır.
 • Biyolojik süreçte katalizör görevi yapar
 • Toprağin makro ve mikro canlı varlığını artırarak toprak verimliliğini giderek artmasına katkı sağlar.
 • Bitki kök bölgesinde kök gelişimini artıracak ortamın oluşturulmasına olumlu katkı sağlar 
 • Bitki kök hücrelerinin geçirgenliğini artırarak bitkilerin topraktan daha fazla besin almasına katkı sağlar
 • Bitkilerde klorofil, şeker ve aminoasit oluşumunu teşvik eder vitamin ve mineral muhteviyatının artışına katkı sağlayarak bitkilerin raf ömrünün artmasına katkı sağlar.

Gübremizin bitki gelişimi üzerine etkisi;

 • Çimlenme sonrası bitkilerin kök gelişimini artır
 • Bitkilerin fotosentez yapmasını kolaylaştırarak bitki yaprak ve gövde gelişimini artırır
 • Sebze meyvelerin raf ömrünü artırarak ticari olarak bozulmalardan kaynaklanan kayıpların azaltılmasına katkı sağlar
 • Fidecilikte bitkilerin tüpten toprağa taşınırken oluşabilecek bitki stresinin azalmasına katkı sağlayarak bu nedenden dolayı oluşacak bitki ölümlerinin önlenmesini yardımcı olur.